สุโขทัยร่วมก่อเจดีย์ทรายแม้อุณหภูมิสูงถึง44องศา

1

สุโขทัยร่วมก่อเจดีย์ทราย ที่นำสัญลักษณ์เลข ๙ มาประดับพร้อมดอกไม้สดหลากสีสันสวยงาม แม้อุณหภูมิสูงถึง44 องศา

เทศบาลเมืองสุโขทัยธานีสืบสานประเพณีสงกรานต์วิถีไทย พร้อมกับการอัญเชิญหลวงพ่องาม พระแม่ย่า พระร่วง พระลือ หลวงพ่อห้อม สิ่งศักดิ์สิทธ์คู่บ้านคู่เมือง ร่วมรดน้ำขอพร และร่วมบุญก่อพระเจดีย์ทรายภายในวัดไทยชุมพล อ.เมือง จ.สุโขทัย พร้อมการแสดงรำวงย้อนยุคซึ่งถือเป็นการเริ่มต้นงานประเพณีสงกรานต์ที่จัดเป็นประจำทุกปี ท่ามกลางอุณหภูมิสูงถึง 44 องศาเซลเซียส โดย ประชาชนจาก 12 ชุมชน ในเขตเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี ได้ร่วมกันก่อพระเจดีย์ทราย ตามประเพณีไทยเทศกาลสงกรานต์ ส่งเสริมให้ประชาชนสืบสานประเพณีท้องถิ่น โดยเฉพาะการขนทรายเข้าวัดที่ถือว่าเป็นการทำบุญกุศลที่สำคัญ เพื่อให้ทางวัดได้นำไปบูรณะศาสนสถาน โดยได้จัดขึ้นมาเป็นประจำทุกปี เพื่อก่อพระเจดีย์ทรายเป็นรูปทรงต่างๆ โดยเฉพาะทรงเจดีย์ ที่นำสัญลักษณ์เลข ๙ มาประดับพร้อมดอกไม้สดหลากสีสันสวยงาม สะท้อนถึงความร่วมมือร่วมใจของชาวเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี ในการสืบสานประเพณีสงกร